Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze site alsmede de met deze site samenwerkende makelaars iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De persoonsgegevens die worden verzameld op deze site worden alleen gebruikt om u op de hoogte te brengen van objecten (woningen) en/of afpraken tbv het bezichtigen van een woning, en worden nimmer aan derden verstrekt.
| disclaimer | contact | home