Meld je gratis aan.

Door te klikken op Aanmelden ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid.

Meld je aan met facebook

Privacy Policy

SamenmetdeMakelaar geeft om jouw privacy. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. Lees hieronder onze uitgebreide privacy verklaring. SamenmetdeMakelaar B.V. tevens handelend onder de naam SamenmetdeMakelaar.nl, hierna te noemen SamenmetdeMakelaar.nl, Marcel Olijhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.samenmetdemakelaar. Marcel Olijhoek is de Functionaris Gegevensbescherming van SamenmetdeMakelaar.nl Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

SamenmetdeMakelaar.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SamenmetdeMakelaar.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras Omdat jij eventueel je foto deelt via SamenmetdeMakelaar.nl worden ook uiterlijke kenmerken van je vastgelegd. Zo kunnen mensen eventueel je ras vaststellen op basis van je profielfoto.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SamenmetdeMakelaar.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief – Het verzenden van aanbiedingen en/of op jou toegespitste tips om de verkoop van je woning te verbeteren – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij je af te leveren – SamenmetdeMakelaar.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. – SamenmetdeMakelaar.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SamenmetdeMakelaar.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SamenmetdeMakelaar.nl) tussen zit. SamenmetdeMakelaar.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Naam: Mailjet: Het op maat toesturen van e-mails met tips en adviezen om de prestaties van de advertentie van de gebruiker te verbeteren Logica: Op basis van acties die een gebruiker wel of niet heeft genomen na het aanmaken van een account of de tijdspannen waarin hij wel of juist geen bepaalde actie heeft ondernomen worden bepaalde beslissingen genomen. Belang: Het voor de gebruiker zo specifiek mogelijk toespitsen van tips en aanbiedingen Verwachte gevolgen voor gebruiker:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SamenmetdeMakelaar.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Categorie: Personalia & adres (incl E-mail adres) Bewaartermijn: 7 jaar Reden: Wettelijke grondslag Categorie: Telefoonnummer Bewaartermijn: 3 jaar Reden: het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening

Categorie: IP-adres Bewaartermijn: 3 jaar Reden: het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening

Categorie: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bewaartermijn: 3 jaar Reden: het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening

Categorie: Gegevens over jouw activiteiten op onze website Bewaartermijn: 3 jaar Reden: het analyseren en optimaliseren van onze website en het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening

Categorie: Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) Bewaartermijn: 3 jaar Reden: het analyseren en optimaliseren van onze website

Categorie: Internetbrowser en apparaat type Bewaartermijn: 3 jaar Reden: het analyseren en optimaliseren van onze website

Delen van persoonsgegevens met derden

SamenmetdeMakelaar.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SamenmetdeMakelaar.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SamenmetdeMakelaar.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Naam
Categorie
Jurisdictie
Doel
Gegevens
Google

Analyseren website
Facebook

Professionele fotografie, inmeten woning
Naam, adres, e-mailadres

Notaris
Naam, adres, e-mailadres

Mailjet
Automatisch verstuurde e-mailberichten
Naam, e-mailadres

Live chat
IP-adres, browser, naam, e-mailadres, telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SamenmetdeMakelaar.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SamenmetdeMakelaar.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t…

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Functie: Analyseren en optimaliseren website Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook Functie: Analyseren en optimaliseren website Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SamenmetdeMakelaar.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. SamenmetdeMakelaar.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SamenmetdeMakelaar.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Partners

  • NVM
  • VBO
  • Funda
  • VastgoedPRO
  • SCVM
  • NWWI
  • TU

SamenmetdeMakelaar maakt gebruik van cookies

Door deze melding te sluiten of door gebruik te blijven maken van SamenmetdeMakelaar.nl, ga je hiermee akkoord. We plaatsen functionele en analytische cookies voor een optimale gebruikservaring en we plaatsen personalisatie en advertentie cookies om jou relevante content en eventueel advertenties te kunnen tonen.